SU-konsult  
 
Arbetsledare/Städchef


Kurs för arbetsledare och städcheferKursinnehåll
 • Att vara chef – uppdraget
 • Egenskaper och färdigheter
 • Ledarroll och människosyn
 • Gruppen och individen
 • Värderingar – etik och moral
 • Kundrelationer och service
 • Teknisk och funktionell kvalitet
 • Reklamationer och uppföljning
 • Kvalitetssäkring, INSTA 800
 • Utveckling av verksamheten
 • Städekonomi, budget, timpris,
 • Städtidskalkylering, olika kalkylsystem
 • Grunderna och uppbyggnad av kalkylsystem
 • Praktisk kalkylering
   
Målgrupp
 • Kursen vänder sig till verksamhetsansvariga, städchefer, arbetsledare eller gruppledare
   
Kurslängd
 • 3 dagar
   
Tid & Plats
 • Se kurser/konferenser i navigeringen
   
Kursledning
 • Inger Fjeldly-Bengtsson
  IFB Utb.konsult
  E-post:

 • Thomas Kofoed
  0522 - 221 80
  E-post:
   
  Upp!

Besökare totalt: 7071.
Svensk Städ- & Utbildningskonsult i Uddevalla AB  
Blåbärsvägen 12 Tel. o. fax 0522-221 80 Org. nr 55 63 69-3810
459 32 Ljungskile Bg 5473-7457