SU-konsult  
 
Tjänster
  
Vi kan Hjälpa er med...
Städutredningar
Kvalitetskontroller - INSTA 800
Organisationsöversyn
Förfrågningsunderlag
Konferenser

Planering

Städutredningar

 • Vi åtar oss att tidssätta olika städobjekt. Detta börjar med en inventering, övergår sedan till tidssättning och avslutas med ett åtgärdsförslag.

 • Vi inventerar följande: lokaler, städtider, instruktioner, golv, metoder, maskiner och redskap. Vi åtar oss att göra en total översyn av Er lokalvård.

 • Vår översyn innebär att Ni får en modern marknadsanpassad organisation. Detta har i ett flertal fall lett till avsevärda besparingar, men med bibehållen städkvalité.

 • Vi gör uppmätningar (eget dataprogram), kalkyler, färglagda ritningar, instruktioner, åtgärdsförslag, hjälp vid genomförande och uppföljning.

 • Under 15 år har vi genomfört förändringsarbeten och utvecklat städarbetet till något positivt. Både arbetsgivare, arbetstagare, facket och lokalnyttjarna har varit nöjda med resultatet.

 • Kontakta oss, så får Ni veta om Era lokaler håller marknadsmässiga lokalvårdskostnader.
  Kvalitetskontroller - INSTA 800 Upp!
Kontroll
 • Vi genomför kontroller på köpta städtjänster d.v.s. följer upp att rätt utlovad kvalité erhålles.

 • Vi har arbetat med mätningar enl. INSTA 800 sedan 2001.

 • Mätningarna utföres visuellt eller med mätinstrument.
  Sedan hösten 2001 erbjuder vi båda dessa mätningar.

 • Efter redovisade resultat ingår ett eventuellt åtgärdsförslag med uppföljning, om resultaten ej motsvarar avtalad kvalité.
  Organisationsöversyn
 
 • En översyn görs för att erhålla en effektiv och slagkraftig städorganisatrion.
  Förfrågningsunderlag
 
 • Vid upphandling av städtjänster är vi med och utformar förfrågningsunderlag.
  Konferenser
 
 • Vi anordnar olika temakonferenser. Se även Kurser och konferenser
  Upp!

Besökare totalt: 6549.
Svensk Städ- & Utbildningskonsult i Uddevalla AB  
Blåbärsvägen 12 Tel. o. fax 0522-221 80 Org. nr 55 63 69-3810
459 32 Ljungskile Bg 5473-7457