SU-konsult  
 
DeltaStäd


är enkelt att arbeta med.

Det går mycket snabbt att ta fram städtider, kostnader, kvaliteter, avverkningsgrader, offerter, avtal med bilagor, instruktioner, fakturor m.m.
Man kan lätt räkna och tidsplanera extraarbeten flera år framåt i tiden.

Programmet innehåller även en del för kunduppföljning, möjlighet till kontroll av maskininvesteringar och indexuppräkning av avtal m.m.


Här visar vi några skärmbilder i programmet och hur Du arbetar.

Klicka på respektive bild för att se den i större format.
Du måste tillåta popup-fönster för att kunna se den.


DeltaStäd 1
 • Vid städkalkylering börjar man arbetet med att fylla i uppgifter under fliken Allmänt. Uppdragsnamn, kundnamn, adresser, kontaktperson m.m.
  Till sidans topp
DeltaStäd 2
 • Kalkyleringsarbetet sker under fliken Städkalkylering Vårt mål med städkalkyleringen är att det skall vara enkelt samt ge ett noggrant resultat.
  För varje rum fyller man i en rumskod, i exemplet KO12.
  KO = kontorsrum (lokaltypen)
  1 = städningen utföres 1 dag/vecka (frekvensen)
  2 = svårighetsgraden på rummet, man kan välja mellan 1(enkel), 2(normal), 3(svår).

 • Svårighetsgrad är ett samlingsbegrepp för: smutsighetsgrad, framkomlighet, materialkondition, möbeltäthet, ålder på byggnad m.m.
  Från databasen hämtas nu automatiskt uppgifter som lokaltyp, städkvalité, enhet, enhetstiden i min/månad samt hus, plan och rumsnummer.
  Samtliga rumskoder kan enkelt hämtas från ett hjälpfönster.
  Till sidans topp
DeltaStäd 3
 • Ytan på rummet, i exemplet 20 m2 fylls i och du får automatiskt städtiden uträknad, i exemplet 25 min/månad.
  I kolumnen anmärkning kan man skriva ytterligare rumsdetaljer t.ex. golvmaterial.
  Genom att klicka på knappen summera beräknas automatiskt summorna för yta och städtid.
  Om du fått en ritning som inte är skalenlig, kan du klicka på knappen Skala.
  Skriv in rätt skala och programmet omvandlar ytorna på ritningen till rätta värden.
   
DeltaStäd 4
 • Här visas den färdiga kalkylen och man ser totalytan 987,9 m2 och städtiden 51,97 tim/månad.
  Till sidans topp
DeltaStäd 5
 • När kalkylen är färdig kopieras alla värden till
  fliken Sammanfattning.
  Här visas alla viktiga uppgifter om uppdraget, t.ex uppdragsytan, städtid, priser och avverkningsgrad.
  Här kan man även indexuppräkna pris och kostnader.
   
Övrigt innehåll i programmet
 • Maskininvesteringskalkyl
 • Tilläggstädning (storstädning, fönsterputs)
 • Dela in uppdrag i städområden
 • Schemaläggning
 • Brev, offert, instruktioner
 • Planeringsdagbok
 • Marknadsdel
 • Adress, telefonlistor samt etiketter
 • Budgetunderlag
  Till sidans topp
Många olika typer av utskrifter
 • Kalkyllistor
 • Kundlistor
 • Schemaläggning
 • Planering
 • Brev
 • Instruktioner
 • Fakturaunderlag m.fl.
HP Laserjet
 • Utskrifterna kan fås med olika utseende, enstaka objekt, detaljer i objektet eller t ex. kostnaden för en hel kommun eller ett helt företag.

 • Varje kalkyllista avslutas med en summering av städytan, städtid visas både i timmar per månad & dag.
  Avverkningsgrad samt pris och kostnader visas per dag, månad & år.

 • I samtliga utskrifter kan man få ut ett eller flera uppdrag. Du kan välja att se hela kalkylen eller enstaka detaljer t.ex. sanitära enheter.

 • Tilläggsarbeten (storstädning, fönsterputs) kan planeras framåt i tiden.

 • Brevtexter bjuder på färdiga mallar när det är dags att gå vidare från kalkylstadiet till offert, avtal och städinstruktioner. Automatiskt får vi en lista till kund där man ser vilka lokaler och hur ofta de städas.
   
Datatillgänglighet
 • Genom att koppla mätutrustningen DeltaPen och färgläggningsprogrammet DeltaVision till kalkylprogrammet kan uppgifter som städfrekvens, städområde, typ av rum, vilken dag rummet skall städas, kvalitéer med mera färgläggas automatiskt. Dessa saker kan presenteras pedagogiskt i form av ritningar med text och schema för varje rum om så önskas.

 • DeltaStäd kan användas i Windows från -95 -98 och till Windows/NT och XP.
  DeltaStäd kan användas i nätverk.
  Systemet går att anpassa till andra program såsom t ex fastighetsprogram.
  Nyckelord är Access, ODBC, SQL och integration med Microsoft Office.
  Till sidans topp

Besökare totalt: 11947.
Svensk Städ- & Utbildningskonsult i Uddevalla AB  
Blåbärsvägen 12 Tel. o. fax 0522-221 80 Org. nr 55 63 69-3810
459 32 Ljungskile Bg 5473-7457